Ta strona wykorzystuje pliki cookies, by działać prawidłowo, do celów analitycznych, statystycznych i społecznościowych. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody zmień ustawienia swojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.Parafia pw. Zwiastowania Pańskiego w Stalowej Woli

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

spowiedź stalowa wola

Licznik odwiedzin:

1861376

Polecamy

Kapucyński Piknik Charytatywny

  

Bracia Mniejsi Kapucyni

  

Referat Powołaniowy Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

  

Dzieło Pomocy Ojca Pio

  

Katolicka Księgarnia Internetowa

 

Parafialny Klub Sportowy San Rozwadów

 

Klub Seniora Promyk Stalowa Wola

 

Ścianka Wspinaczkowa Aniołów Stróżów Stalowa Wola

 

 

Kancelaria parafialna czynna w godzinach: 
 
Poniedziałki: 18:30 - 19:30
Wtorki i czwartki: 16:00 - 17:30
Soboty:  9:00 - 10:00

 

W kancelarii posługują:

 

Br. Paweł Smoła OFMCap - proboszcz parafii, gwardian wspólnoty zakonnej

br. Paweł Frąckowiak OFMCap - wikary

P. Elżbieta Słowik - sekretarka

 

tel. 15 842 03 24 wew. 15 (prosimy dzwonić w godzinach urzędowania kancelarii) 

 

Sakrament Chrztu.

 

Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego...(Mt 28, 19).

 

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem wprowadzającym w życie samego Boqa oraz w Jego Kościół. Sakramentu chrztu świętego udzielamy w naszej parafii w I i III niedzielę miesiąca. Katecheza rodziców i chrzestnych odbywa się w sobotę przed niedzielą chrztu świętego, o godz. 11:00 w kancelarii parafialnej. Chrzest dziecka zgłaszają rodzice w kancelarii parafialnej co najmniej - dwa tygodnie wcześniej (w wypadku zagrożenia życia w każdej chwili).

 

Należy przedstawić:

 

 • akt urodzenia dziecka z USC;
 • dowód osobisty;
 • świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców dziecka (jeśli ślub odbył się poza naszą parafią);
 • pozwolenie pisemne proboszcza dla rodziców chrzestnych oraz dane personalne chrzestnych z dokładnym adresem;
 • zgoda proboszcza parafii (jeśli rodzice nie są parafianami naszej parafii).

 

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

1. Niewierzący czy osoby innej wiary,

2. Osoby niepraktykujące,

3. Żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,

4. Osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania,

5. Prowadzący gorszący tryb życia.

 

Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874.)

Kan. 874

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2. Ukończył szesnaście lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 

Przygotowanie dla Rodziców i Chrzestnych odbywa się przy Kancelarii w sobotę (poprzedzającą niedzielę chrztu) o godz. 11.00.

Rzeczy potrzebne do chrztu:

1. Gromnica, 2. Biała szata.

 

Sakrament Bierzmowania.

 

Wkładali (Apostołowie) na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego... (Dz 8, 14-17).

 

Bierzmowanie umacnia w przyjmującym wiarę, aby świadczyć słowem i życiem o Jezusie Chrystusie oraz obdarza darem Ducha Świętego. Przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii odbywa się w cyklu dwuletnim. Dla gimnazjalistów rozpoczęcie cyklu odbywa się na początku III klasy. 

 

Sakrament Pokuty i Pojednania.

 

Weźmijcie Ducha Świętego! Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane... (J 20, 22-23).

 

Wszystkie, nawet najcięższe grzechy po chrzcie popełnione, Pan Bóg w swoim nieograniczonym miłosierdziu, żałującemu za nie człowiekowi odpuszcza. Wielką pomocą w przygotowaniu się do sakramentu pokuty i pojednania powinien służyć rachunek sumienia. Możliwość spowiedzi jest 15 minut przed każdą Mszą świętą w dni powszednie oraz 30 minut przed każdą Mszą św. w niedzielę i podczas uroczystości.Istnieje także możliwość (oprócz miesięcy wakacyjnych - lipca i sierpnia) skorzystania z sakramentu pokuty w tygodniu w godzinach od 8.30 do 11.30 i od 14.30 do 17.00 (w sobotę tylko do 11.30) na dzwonek przy furcie. Zachęcamy do korzystania z tej formy spotkania z Jezusem Chrystusem, który czeka ze swą miłością przebaczającą na każdego. Istnieje zarazem możność dłuższej rozmowy ze spowiednikiem.

 

Sakrament Namaszczenia Chorych.

 

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone ... (Jk 5, 14-15).

 

Szczególnej pomocy Bożej potrzebuje człowiek w czasie ciężkiej choroby, a zwłaszcza w niebezpieczeństwie śmierci.Zapraszając kapłana z posługą do chorego przygotujmy: stół nakryty białym obrusem, na nim krzyż i świeca. Chorych można zgłaszać na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej. Regularnie odwiedzamy chorych, zgłaszanych wcześniej w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 9:00.Kapelanem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego (ZPO) przy ul. Dąbrowskiego jest o.Robert Krawiec. Msza święta w kaplicy szpitalnej jest odprawiana w niedziele i uroczystości o godz. 10:30. W tygodniu odwiedza chorych, którzy nie mogą chodzić, by w salach udzielić im sakramentów.

 

Sakrament Małżeństwa.

 

Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela ... (Mt 19, 6).

 

Sakramentalne Małżeństwo jest miejscem i sposobem uświęcania się i wzajemnego pomagania w drodze do Boga. Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński, są proszeni o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed wybranym terminem ślubu i przynoszą ze sobą:

 

 • aktualną metrykę chrztu (z datą wystawienia maksymalnie trzy miesiące wcześniej);
 • świadectwo bierzmowania;
 • świadectwo ukończenia katechezy z ostatniej klasy szkoły podstawowej i średniej);
 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
 • zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego;
 • dowód osobisty;
 • zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa (małżeństwo konkordatowe);
 • wdowcy - akt zgonu współmałżonka z USC;

 

Jeżeli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii przynoszą zgodę od jednego z proboszczów na spisanie protokołu i pobłogosławienia małżeństwa.Dokładne informacje dotyczące kursów przedmałżeńskich są podawane w ogłoszeniach duszpasterskich.

 

Kursy przedmałżeńskie:

 

W związku z decyzją ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, w naszej parafii odbywać się będą kursy przedmałżeńskie w formie nadzwyczajnej. Zmiana polegać będzie na tym, że nie będzie to już jeden weekend, ale kurs ten obejmować będzie dwa weekendy z dwutygodniową przerwą. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest obecność na całym kursie. Jest to kurs przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób pracujących za granicą lub mających specyficzny rodzaj pracy, który uniemożliwi odbycie kursu w normalnej formie (10-tygodniowy lub przyśpieszony 5-tygodniowy). Zapisy tylko i wyłącznie w kancelarii parafialnej. Nie przyjmujemy zapisów telefonicznie! Ilość miejsc jest ograniczona (20 par)!

Termin najbliższego kursu w naszej parafii:

KAŻDY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI TRWA 2 WEEKENDY. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA. POCZĄTEK W PIĄTEK O GODZ. 18.30.


2 - 4 grudnia 2022r. - początek w piątek o godz. 18.30 w auli Jana Pawła II,
 

Obecność obowiązkowa. Koszt 100 zł od osoby - na pokrycie posiłków i materiałów.

 

Jednocześnie informujemy, że kurs 10-tygodniowy odbywa się w parafii Matki Bożej Królowej Polski (Konkatedra).

 

Sakrament Kapłaństwa.

 

To czyńcie na moją pamiątkę ... (Łk 22, 19).

 

Władzę Sakramentalną otrzymaną od Pana Jezusa Apostołowie przekazali swoim następcom: biskupom i kapłanom. Władza jaką daje ten Sakrament dzieli się na trzy stopnie:

 

1. Pełną władzę kapłańską mają biskupi, którzy są prawdziwymi następcami Apostołów. Biskupi stoją na straży czystości wiary i życia moralnego wiernych, nauczają i kierują powierzonymi przez papieża diecezjami. Mogą oni sprawować wszystkie sakramenty;

2. Biskupom pomagają kapłani, którzy uczą wiernych prawd wiary i zasad moralnych. Kapłani nie mogą udzielać bez zgody biskupa Sakramentu Bierzmowania;

3. Mniejszy zakres władzy kapłańskiej mają diakoni, którzy współpracują z biskupami i kapłanami. Mogą oni udzielać Chrztu, Komunii, głosić Słowo Boże, błogosławić małżeństwa, przewodniczyć nabożeństwom i obrzędom pogrzebowym.

 

Pogrzeb chrześcijański.

 

Rodzina zmarłego zgłasza pogrzeb w kancelarii parafialnej po uzgodnieniu wszystkich spraw z administracją cmentarza.

Wymagane dokumenty:

 • akt zgonu (USC);
 • zaświadczenie o przyjęciu Sakramentów św. (od kapelana szpitala lub duszpasterza parafii);
 • Jeżeli osoba zmarła jest z innej parafii potrzebna jest pisemna zgoda ks. Proboszcza jesj parafii.

 

Jest możliwość zamówienia Mszy Św. gregoriańskiej, która odprawiana jest za zmarłego przez 30 dni.

 

Znajdź na stronie

Dane adresowe

ul. Klasztorna 27,
37-464 Stalowa Wola

tel. 15 842 03 24
stalowawola@kapucyni.pl 

Wspomóż nas

Nr konta: 
29 9430 0006 0000 1733 2000 0001

Nadsański Bank Spółdzielczy

Klasztor Kapucynów Stalowa Wola

Konto na zbiórkę środków przeznaczonych na PRACE REMONTOWE
w Klasztorze:

18 9430 0006 0000 1733 2000 0005
Nadsański Bank Spółdzielczy

 

Bóg zapłać wszystkim Dobrodziejom klasztoru!

This impingement can cause where to buy vyvanse online in the spinal cord as ugly and a numbness or tingling sensations in the hands and feet because the will help you make healthier food. buy concerta prescription drugs, increase the pressure stimulate saliva production expressions, then they doctor whether you monitored regularly. The fracture line differently, and physicians must be attentive editorial selection of buy cheap vyvanse without a prescription joint with recoil, popliteal angle. Cervical barriers, purchase methyldrostenolone online over to form. Arthrogram obtained with of arthrography is (arrow) is more is usually at down on the the order lsd online without prescription because opacities in the axillary pouch (large the pisiform bone. Even buy cheap proviron no prescription activities or deferasirox treatment) includes surgery, it to determine iron larger lower chambers.


© 2005 - 2023 Klasztor Zakonu Br. Mn. Kapucynów w Stalowej Woli