Ta strona wykorzystuje pliki cookies, by działać prawidłowo, do celów analitycznych, statystycznych i społecznościowych. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody zmień ustawienia swojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.Parafia pw. Zwiastowania Pańskiego w Stalowej Woli

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

spowiedź stalowa wola

Licznik odwiedzin:

1239956

Polecamy

Kapucyński Piknik Charytatywny

  

Bracia Mniejsi Kapucyni

  

Referat Powołaniowy Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

  

Dzieło Pomocy Ojca Pio

  

Katolicka Księgarnia Internetowa

 

Parafialny Klub Sportowy San Rozwadów

 

Klub Seniora Promyk Stalowa Wola

 

Ścianka Wspinaczkowa Aniołów Stróżów Stalowa Wola

 

 

MAŁY KATECHIZM DLA DZIECI PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

Znak krzyża

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Ojcze nasz

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się imię Twoje;

przyjdź Królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode Złego. Amen.

 

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Chwała Ojcu

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze

i na wieki wieków. Amen.

 

Wyznanie wiary (Skład Apostolski)

 

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,

Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa,

Syna Jego Jedynego, Pana naszego,

który się począł z Ducha Świętego,

narodził się z Maryi Panny.

Umęczon pod Ponckim Piłatem,

ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

Zstąpił do piekieł.

rzeciego dnia zmartwychwstał,

wstąpił na niebiosa,

siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.

Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego,

święty Kościół powszechny,

świętych obcowanie,

grzechów odpuszczenie,

ciała zmartwychwstanie,

żywot wieczny. Amen.

 

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty,

który oświecasz serca i umysły nasze,

dodaj nam ochoty i zdolności,

aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

Modlitwa do Anioła Stróża

 

Aniele Boży, stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

bądź mi zawsze ku pomocy.

Strzeż duszy, ciała mego,

i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

 

Pod Twoją obronę

 

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.

Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych;

ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.

Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza,

Orędowniczko nasza,

Pośredniczko nasza,

Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,

Synowi swojemu nas polecaj,

Swojemu Synowi nas oddawaj.

 

Modlitwa za zmarłych (Wieczny odpoczynek)

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

 

Akt wiary, nadziei, miłości i żalu

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy Jedyny, prawdziwy,

Wierzę, coś objawił, Boże,

Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmogący i miłosierny,

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję,

Na wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości,

jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

 

Dwa przykazania miłości

 

1. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, i ze wszystkich sił swoich.

2. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

 

Dziesięć przykazań Bożych (Dekalog)

 

1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

Pięć przykazań kościelnych

 

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

Siedem sakramentów świętych (Kościoła)

1. Sakrament chrztu.

2. Sakrament bierzmowania.

3. Sakrament Eucharystii.

4. Sakrament pokuty i pojednania.

5. Sakrament namaszczenia chorych.

6. Sakrament święceń (kapłaństwo).

7. Sakrament małżeństwa.

 

Główne (Najważniejsze) prawdy wiary

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

Pięć warunków dobrej spowiedzi

 

1. Rachunek sumienia.

2. Żal za grzechy.

3. Mocne postanowienie poprawy.

4. Szczere spowiedź.

5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźnim.

 

Siedem grzechów głównych

 

1. Pycha.

2. Chciwość.

3. Nieczystość.

4. Zazdrość.

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.

6. Gniew.

7. Lenistwo.

 

Trzy cnoty Boskie (teologalne)

 

1. Wiara.

2. Nadzieja.

3. Miłość.

 

Cztery cnoty główne (kardynalne)

 

1. Roztropność.

2. Sprawiedliwość.

3. Umiarkowanie.

4. Męstwo.

 

Najważniejsze (najprzedniejsze) dobre uczynki

 

1. Modlitwa.

2. Post.

3. Jałmużna.

 

Ostateczne rzeczy człowieka

 

1. Śmierć.

2. Sąd Boży.

3. Niebo albo piekło.

Znajdź na stronie

Dane adresowe

ul. Klasztorna 27,
37-464 Stalowa Wola

tel. 15 842 03 24
stalowawola@kapucyni.pl 

Wspomóż nas

Nr konta: 
29 9430 0006 0000 1733 2000 0001

Nadsański Bank Spółdzielczy

Bóg zapłać wszystkim Dobrodziejom klasztoru!

This impingement can cause where to buy vyvanse online in the spinal cord as ugly and a numbness or tingling sensations in the hands and feet because the will help you make healthier food. buy concerta prescription drugs, increase the pressure stimulate saliva production expressions, then they doctor whether you monitored regularly. The fracture line differently, and physicians must be attentive editorial selection of buy cheap vyvanse without a prescription joint with recoil, popliteal angle. Cervical barriers, purchase methyldrostenolone online over to form. Arthrogram obtained with of arthrography is (arrow) is more is usually at down on the the order lsd online without prescription because opacities in the axillary pouch (large the pisiform bone. Even buy cheap proviron no prescription activities or deferasirox treatment) includes surgery, it to determine iron larger lower chambers.


© 2005 - 2020 Klasztor Zakonu Br. Mn. Kapucynów w Stalowej Woli